0986425099

Trung cấp chính quy Archive

Những buổi học cuối trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm 2020 của các lớp Kỹ thuật chế biến món ăn

Hiện học sinh, sinh viên của nhiều trường học trên cả nước đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020 Theo thông báo của Bộ

Continue Reading

Liên Thông Từ Trung Cấp Lên Cao Đẳng Năm 2019 Hệ Chính Quy

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LIÊN THÔNG TRÁI NGÀNH Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh

Continue Reading