0986425099

Đại học Điều dưỡng

Không giống như bộ phận phòng khách, quản lý nhà hàng có những đặc thù khác như quản lý nhà hàng trong khách sạn, resort hay quản lý nhà hàng độc lập. Với một nhà hàng độc lập, giám đốc nhà hàng ở vai trò như một tổng quản lý, chịu trách nhiệm tổng thể hoạt động của nhà hàng, bao gồm cả nhân sự, kế toán, thu mua… Tùy thuộc vào quy mô nhà hàng, vị trí quản lý nhà hàng này có mức lương dao động từ 15 – 45 triệu đồng/ tháng.
Trong các khách sạn, resort 4 – 5 sao, giám đốc ẩm thực đóng vai trò như 1 trưởng bộ phận lớn, có thể có nhiều nhà hàng/ outlet và dịch vụ khác nhau do các quản lý nhỏ hơn phụ trách từng nhà hàng/ out let đó.
Người đứng đầu bộ phận ẩm thực của khách sạn là Giám đốc ẩm thực (F&B Director – FBD/ Director of  F&B – DFB) – là vị trí sẽ chịu trách nhiệm quản lý tổng thể về toàn bộ dịch vụ ẩm thực, tiệc, hội nghị, hội thảo trong khách sạn, resort. FBD cũng sẽ chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp bộ phận bếp của khách sạn. Nếu giám đốc là người Việt Nam thì mức lương sẽ dao động từ 30 – 45 triệu đồng/ tháng. Còn với FBD là người nước ngoài thì mức lương sẽ cao hơn, khoảng từ 2.000 – 7.000 USD/ tháng.